Schoolrekening en onkosten

Op bezoek bij de brandweer

Op bezoek bij de brandweer

We respecteren de maximumfactuur. Deze bedraagt 45 euro voor de kleuters en 85 euro voor de leerlingen van de lagere school (per schooljaar). Voor de werkweken wordt een maximum van 425 euro aangerekend.

De kosten moeten binnen binnen een maand na afgifte van de factuur betaald worden (per overschrijving of contant).