Opvang buiten de schooluren

 

Spelen in de naschoolse opvang

Spelen in de naschoolse opvang

Je kind kan voor en na de schooluren onder toezicht op school blijven.
’s Ochtends begint het toezicht om 7u15.
’s Avonds eindigt het toezicht om 17u30.

Op woensdagmiddag is er toezicht tot 14u. In samenspraak met de ouders kunnen kinderen langer worden opgevangen in de IBO op de Plantin Moretuslei.

Bij goed weer spelen de kinderen buiten. Bij slecht en/of koud weer gaan de kinderen naar de refter, waar het lekker warm is en er speelgoed is.

Voor de naschoolse opvang vragen we een financiële bijdrage: 1 euro per half uur toezicht. Als je op vaste dagen gebruik maakt van de nabewaking, kun je ervoor kiezen om de bijdrage via de schoolrekening te betalen per trimester; dan ben je iets voordeliger uit.

Maak je slechts af en toe of heel wisselend gebruik van de naschoolse opvang, dan kun je ook losse beurtenkaarten a 10 euro aankopen (voor 20 beurten van een kwartier). De daadwerkelijk gebruikte opvanguren worden dan steeds afgetekend op deze kaart

Wij vragen je de einduren van de buitenschoolse opvang te respecteren.