Huiswerkbegeleiding

1. Telefoonnummer van de school: 03 236 37 25

2. Klik op de afbeelding hieronder om de flyer te bekijken!

HWB-Flyer

3. Ons huiswerkbeleid

Onze school heeft een eigen huiswerkbeleid uitgewerkt. Wij opteren voor regelmatig huiswerk. Wij vinden huiswerk belangrijk omdat het:
• aan de ouders een stukje laat zien van wat we in de klas allemaal doen. Het een stukje school mee naar huis brengt.
• de leerlingen de tijd geeft om nieuwe leerstof verder in te oefenen.
• een aanzet is tot zelfstandig werken en zelfredzaamheid.
• een noodzakelijke werkhouding aanleert voor verdere studies.

Onze algemene doelstelling:
Ook na schooltijd blijven we betrokken bij de school!
We leren de leerlingen plannen zodat er voldoende tijd overblijft voor gezonde ontspanning!

Wat verstaan we onder ‘huiswerkbeleid’
De uitbouw van een gezamenlijke visie en aanpak van huiswerk met de bedoeling het huiswerk zinvoller te maken en huiswerkproblemen te voorkomen of vroegtijdig aan te pakken. We willen werken aan een geleidelijke overgang van externe, sterke sturing naar meer zelfstandig en planmatig werken bij huiswerk. De leerkrachten zullen dagelijks de nodige tijd voorzien voor instructies en duidelijke verwoording van wat er van de leerling verwacht wordt en welk doel er nagestreefd wordt met dat specifiek huiswerk. Door deze manier kunnen de leerlingen gemotiveerd en met voldoende zelfvertrouwen thuis hun werk maken. Ook aan het juiste gebruik van de agenda wordt in alle leerjaren aandacht besteed. Een huiswerkbeleid is geen wondermiddel, maar het creëert een kader waarin problemen vroegtijdig kunnen worden bekeken en het verwoordt duidelijk wat er van de ouders verwacht wordt. Via huiswerk brengen we een stukje school mee naar huis.

Wat kan u doen als ouder:
– Kijk dagelijks de agenda van uw kind na.
– Parafeer dagelijks de agenda, ook als er niets genoteerd staat.
– Tracht een positieve ingesteldheid en interesse uit te stralen ten aanzien van het huiswerk.
– Zorg voor een goede leeromgeving, een vast plekje.
– Druk erop dat er met zorg gewerkt moet worden.
– Praat met uw kind over het huiswerk en vraag nadien hoe het geweest is.
– Zit uw kind ontzettend lang aan een taak, verwittig dan de leerkracht.

Specifieke verwachtingen naar gelang de leeftijd:
Hoe ouder uw kind wordt, hoe meer zelfstandigheid we mogen verwachten. Het is belangrijk dat wanneer uw kind de lagere school verlaat, het in staat is om zelfstandig te werken, zelfstandig leerinhouden kan verwerken en voor zichzelf een haalbare planning kan opstellen.

1ste graad:
• Overloop dagelijks samen met je kind de opdrachten in de agenda.
• Vraag uw kind al eens de les op.
• Luister mee als uw kind hardop leest.
• Oefen dagelijks kort de maal- en deeltafels in.
• Begrijpt uw kind de leerinhoud niet, meldt dit dan aan de leerkracht. (Noteer dit in de agenda)

2de graad:
• Controleer de agenda.
• Vraag uw kind al eens de les op.
• Herhaal geregeld de maal- en deeltafels.
• Uw kind moet zijn/haar huistaak zelfstandig kunnen oplossen.
• Begrijpt uw kind de leerinhoud niet, meldt dit dan aan de leerkracht. (Noteer dit in de agenda)

3de graad:
• Overloop met uw kind de agenda én de weekplanning.
• Om een regelmaat op te bouwen, voorzie je best een vast tijdstip om het huiswerk te maken.
• Beperk uw inbreng. Geef hen voldoende autonomie maar blijf uw interesse tonen.
• Begrijpt uw kind de leerinhoud niet, meldt dit dan aan de leerkracht. (Noteer dit in de agenda)

Wanneer geven we huiswerk?

dag      maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
1ste lj        x               x                                  x
2de lj        x               x                                  x
3de lj        x               x                                  x
4de lj        x               x                                  x
5de lj        x               x                x                x                x
6de lj        x               x                x                x                x

Hoelang werken kinderen aan het huiswerk?

1ste lj 15 min
2de lj 20 min + 10 min lezen
3de lj 30 min
4de lj 35 min
5de lj 40 à 45 min
6de lj 45 min

Specifiek voor de 3de graad :
Grote toetsen voor wiskunde en spelling worden een week vooraf aangekondigd. Kinderen leren hoe ze een planning opmaken voor een komende periode .

Wanneer uw kind veel langer werkt, kan u dit best met de leerkracht bespreken en trachten een oplossing te vinden. Wij vinden het belangrijk dat er nog voldoende tijd overblijft om te spelen of om hobby’s uit te oefenen.

Huiswerk niet gemaakt. Wat nu?
Als dit gebeurt, meldt de leerling dit aan de leerkracht. De leerling maakt zijn huiswerk in orde volgens de klasafspraken.

We hopen dat u hiermee over voldoende informatie beschikt over onze visie op huiswerk. Mochten er toch nog vragen zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen met de leerkracht van uw kind.

4. Tips rond helpen bij huiswerk