Goed geïnformeerd

Omdat geïnformeerd zijn belangrijk is

Communicatie met de ouders

In de Zevensprong proberen we de ouders zo goed mogelijk te informeren over alles wat er reilt en zeilt op school. Om te beginnen krijgt elke ouder bij de inschrijving een schoolinfobrochure mee.

De dagelijkse informatie wordt meegegeven aan de kinderen via de schoolagenda. In de kleuterklas wordt soms een heen-en weerschriftje gebruikt. Daarbij tref je regelmatig briefjes in de boekentas aan met informatie over specifieke activiteiten of extra verzoeken.

Nieuwtjes van de school lees je in de maandbrief. De schoolkalender wordt hierin elke keer herhaald en bijgevuld.

Regelmatig organiseren de leerkrachten info-momenten in de klas voor de ouders. Bij de kleuters kan dat gaan over uitleg rond een bepaald thema dat ze afgewerkt hebben (“de kleuren”, “de herfst”, …) en in de lagere school over krijgen ouders een indruk van hoe een lesochtend verloopt en met welke onderwerpen de kinderen op dat moment bezig zijn.

Regelmatig worden er open-klas-momenten georganiseerd waarbij ouders en/of grootouders welkom zijn in de klas. Tijdens die momenten kunnen (groot)ouders een kijkje nemen in de klas en eens proeven van alles wat hun (klein)kind zoal leert en meemaakt op school.

Voor de ouders van de nieuwe instappertjes werd er ook een uitgebreide infobrochure gemaakt, waarin de belangrijkste items over het “naar school gaan” toegelicht worden en waarin ook de specifieke afspraken van de Zevensprong toegelicht worden.

Uiteraard kan iedereen ook surfen naar onze website : www.zevensprong.be. Daarop vind je de meest relevante en recente informatie terug

Vanaf de lagere school krijgen de leerlingen tweemaandelijks het schoolrapport mee waarin verslag wordt gedaan van de ontwikkeling, de vorderingen en de werkhouding.

Drie keer per schooljaar is er ook een oudercontact, waarbij de ouders een persoonlijk gesprek hebben met de leerkracht van hun kind. Tijdens dit gesprek worden de vorderingen, de werkhouding en het welbevinden in de klas verder besproken.

Indien nodig, vinden er extra individuele gesprekken met ouders, leerkrachten en zorgcoördinatoren plaats.

En natuurlijk zijn de leerkrachten en directie ook steeds bereikbaar voor een informeel gesprekje. Gewoon dagelijks aan de schoolpoort, of op een voorafgesproken tijdstip, indien je behoefte hebt aan een uitgebreider of persoonlijker gesprek.

Overige infomomenten en ouderavonden

Op regelmatige tijdstippen organiseren we ook meer algemene infomomenten, zoals een infomorgen of een ouderavond. Soms heel informatief: een klassikaal oudercontact bij het begin van het schooljaar bijvoorbeeld, waarbij de werking van de klassen wordt toegelicht. Of bijvoorbeeld een infomorgen over de werking van de klimopklas.

Soms ook educatief: we organiseerden, in samenwerking met de ouderraad, al infoavonden over Triple-P (positief opvoeden), over pestgedrag bij kinderen, over huiswerkbegeleiding, …

En uiteraard zijn er ook meer ontspannende avonden : een quiz-avond, spelletjesavond.