De lagere school


Een uitdagende en diverse leeromgeving op de lagere school

Wandelende takken

Wandelende takken


De oudste kleuters worden via een aangepast aanbod in onze Klim-Op-klas, spelenderwijs (via  voorbereidend schrijven, schrijfdans,…) voorbereid op het eerste leerjaar en stromen zo vlot door naar de lagere school waar ze kennismaken met een degelijke basisvorming (rekenen en taal).

De klassen zijn uitgerust met interactieve borden en de nieuwste didactische hulpmiddelen en een ruim aanbod aan educatief materiaal en multimediamateriaal. Er is tevens een computerklas, muziekklas, schoolbibliotheek.

De spelotheek zorgt voor een aangename sfeer op de speelplaats. Conflicten worden uitgesproken en opgelost in de oploshoek onder begeleiding van een tot bemiddelaar opgeleide leerling. Een externe coach begeleidt de leerlingen en leerkrachten hierin.

Door verschillende werkvormen leren de kinderen zowel goed samenwerken als zelfstandig werken.

Wij volgen de leerplannen van het Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs (VVKBaO)