Een brede zorg voor alle kinderen

Dit realiseren wij door:

 • rekening te houden met de verschillen tussen de kinderen, zowel op het vlak van de interesse als op het vlak van hun mogelijkheden;
 • rekening te houden met het eigen tempo, het eigen traject van elk kind om tot ontwikkeling te komen;
 • de zelfstandigheid van elk kind te ondersteunen zodat hij zijn eigen weg kan gaan;
 • alle lagen van de totale persoon van het kind in het onderwijsaanbod betrekken zodat elk kind de kans krijgt om zijn eigen talenten te ontwikkelen;
 • In contractwerk in te spelen en aan te sluiten bij het individuele ontwikkelingsniveau en de mogelijkheden en behoeften van de individuele leerling;
 • Specifieke aandacht te besteden aan
  • de eigenheid van de peuters
  • de ontwikkelingsgerichte voorbereiding van 5-jarigen op de lagere school o.a. in de KLIM-OP-klas
  • de basisvoorbereiding van de zesdeklassers op het secundair onderwijs;
 • voldoende aandacht te besteden aan de positieve ingesteldheid, een basisvoorwaarde om te komen tot een dynamisch-affectief evenwichtige persoon;
 • te handelen vanuit een ontmoetende leerkrachtenstijl, in respect voor ieders eigenheid;
 • van elk kind het beste te verwachten door ieder kind als bekwaam te beschouwen (“elk kind is ergens goed in”);
 • positieve bewoordingen te gebruiken bij het beschrijven van het kind en etiketten en stereotypen te vermijden;
 • waardering op te brengen voor de eigen culturele achtergrond van kinderen;
 • te zorgen voor een krachtige leeromgeving voor elk kind (bv. door differentiatie, keuzemomenten, duidelijke structuur, positieve verwachtingen, aangepaste materialen, aangename sfeer, nadruk op succeservaringen, hulp en inspraak van ouders, inspraak van kind …);
 • goed te observeren om het kind beter te leren kennen;
 • duidelijke rapportering aan de ouders met aandacht voor de totale persoon van het kind.