Onze visie en onze waarden


De 7sprong een diverse schoool

De 7sprong, een diverse schoool

Met het volledige Zevensprongteam zetten wij ons in om onze kinderen gedurende hun hele schooltijd te begeleiden en te ondersteunen op alle ontwikkelingsvlakken. We stimuleren hun verstandelijke, sociale, motorische, creatieve, morele en affectieve ontwikkeling, en leiden ze stapsgewijs naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Vanuit ons christelijk geïnspireerde mensbeeld vormt het unieke in ieder kind daarbij steeds het uitgangspunt.

Vanuit die christelijke visie hechten we ook veel belang aan het meegeven en naleven van fundamentele waarden. Het unieke van ieder mensenkind, de verantwoordelijkheid van ieder mens voor zijn eigen handelen, verbondenheid en solidariteit met anderen, vertrouwen in het leven, dankbaar zijn en genieten van wat ons gegeven is, openheid, respect en zorg voor mens en natuur, zorg voor mensen in moeilijke situaties, respect voor andere mensen en voor verschillen, zijn allemaal waarden die steeds terug komen binnen én buiten de lessen.

In het dagelijks samenzijn en samenleven zetten we die waarden om in praktijk. Respect voor elkaar, openheid, vertrouwen, en verbondenheid, worden door iedereen steeds uitgedragen en vormen zo de pijlers waarop het dagelijks schoolleven steunt.

In de godsdienstlessen maken de kinderen kennis met de achtergronden en waarden van het christelijk geloof, maar wordt tevens veel aandacht geschonken aan andere levens­beschouwingen en overtuigingen.